Berente Község Önkormányzata 2021. Október 18. Hétfő, Lukács napja
 

Cím: 3704 Berente, Esze T. u. 18.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/Berente_Kozseg
E-mail: berente.pbh@axelero.hu
Telefon: 48/411-435
Fax: 48/512-042

 

Berente község a Sajó völgyének egy rövid oldalvölgyében két város között – Kazincbarcika és Sajószentpéter – fekszik. Mivel zsáktelepülésről lévén szó, megközelíthetősége csdak a 26-os főközlekedési útról lehet.

A honfoglalás után a Bors nemzetség szálláshelye volt a környék. 1322.-ben említik először, ugyanis a Bihari nemzedék tulajdona volt 33 falu, köztük Berente is. A Csíkváry 1939-es vármegyei monográfia alapján Berente a XII. században már létezett „BERENTA” néven.

Berente történetében a falu birokosai közül legjelentősebb szerepet töltött be a Négyessy-Szepessy család, melynek dinasztiája a XVII. Századtól szinte az egész falut birtokolta. A faluban lévő kastély épülete klasszicista stílusú, jelenleg az idősklub működik benne.

1911.-ben épült a fatornyos katolikus templom és mellette épült a katolikus iskola épülete is, külön tanítói lakással. 2003. októberétől ebben az épületben működik a Polgármesteri Hivatal.

Berente Református templom és harangláb az 1710. években épült. A templom 1787.-ben lett átalakítva a harangláb eredetije a XVIII. században épült.

1921.-ben Kandó Kálmán Berentén létrehozta az Imperial petrolkémiai alapon működő szénlepárlót.

A II. világháború után Berente területén műtrágyagyár és hőerőmű épült, de a település megőrizte falusias jellegét és földrajzi elkülönülését.

1954.-ben a falu egyesült Kazincbarcika várossal, 1999.-ben vált ismét független településsé. Ettől az időtől számítják a település újkorát jelenlegi lakói. A leválás óta dinamikus fejlődés indult be a község életében. Megújultak az utak és a közintézmények. Megvalósult a csapadék-víz elvezetés, teljes infrastrukturális ellátottsága 100 %

 
Képek:

1.  2.