Juh Terméktanács 2018. Június 19. Kedd, Gyárfás napja
 

Cím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 7.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/Juh_Termek
E-mail: juh.termektanacs@axelero.hu
Telefon: 46/39-6582, 46/396-548
Fax: 46/396-548

-
 

 

Juh Terméktanács

 

Egyesülési jogról szóló 1989. II. Tv. rendelkezései alapján. az 1992. Február 20. napján megtartott alakuló ülésen a részt vevő tagok elhatározták a Juh Terméktanács létrehozását.
A terméktanács önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként a küldött közgyűlés által megállapított alapszabályzat szerint folytatja működését. Az alakuló ülésen az alapszabályt a küldött közgyűlés elfogadta, a B-A-Z Megyei Bíróság 7.Pk. 61.496/1993-6. szmú végzésének megfelelően 1498 sz. alatt Egyéb társadalmi szervezet működési kör jelleggel jogerősen hej egyezte.
A Juh Terméktanács célja a juh és kecske termékpálya tagjai (termelők. kldolgozók. kereskedők, fogyasztói képviselet) által, a juh- és kecsketermék piac összehangolása, mclv magában foglalja a termelés. a feldolgozás, a kereskedelem. a fogyasztás összhangjának megteremtését a piacgazdaság feltételei között.
A terméktanács működését a megalakulását követően az 1993. március hó I. napján életbe lépett és többször módosított, az Agrárpiaci Rendtartásról szóló 1993. évi VI. Tv., valamint 2003. március 16-án életbe lépteteti, az Országgyűlés által elfogadott Agrárpiaci Rendtartásról szóló 2003. évi XVI. T. rendelkezésének megfelelően látta. illetve látja el.
A terméktanács tevékenysége országos, a termékpálya minden szereplőjére kiterjed.
Költségvetése alapján gazdálkodik. a tagok által befizetett tagdíjakhól. mely a pénzügyi alapját képezi. Magatartási normákat dolgoz ki annak érdekében. hogy a terméktanács tagjai a kereskedelemben a hazai jogszabályok. export érdekek, az egyes országokba érvényes előírások, rendelkezések betartásával és egymás érdekeinek tiszteletben tartásával járjanak cl. A XVI. Tv. alapján megszervezi és rendszeres tájékoztatást nyújt a juh- és kecsketermékek export-import forgalmáról, figyelemmel kíséri ajuh és kecske létszám alakulását, a termelési adatait, valamint a termelési költségeket. A döntés előkészítés szakaszában véleményez a termékpályát közvetlenül vagy közvetve érintő minden miniszteri intézkedést. Tagja a Hús Termékpálya Bizottságnak, az ágazatot érintő ügyekben szavazati joggal rendelkezik, részt vesz a bizottság munkájában, határozat hozatalában.
A Juh Terméktanács ajánlásokat tesz a juh- és keesketermékek minőgi paramétereire. minősítés rendszerére, szükség szerint összehangolja a külpiaci fellépést a piaci zavaró jelenségek elkerülése céljából. A reklám és propaganda tevékenységét igyekszik összehangolni, a kiállításokon és heniutatókon való esetleges közös fellépés elveinek meghatározását is.
.-\ Juh Terméktanács jelenlegi taglétszáma 6773 tag, ebből termelő tevékenységet folytat 6414 tag, ami azt jelenti, hogy a hazai juh- és kecskeágazatban érdekeltek 87 %-a tagja a Juh Terméktanácsnak. A taglétszámon belül egy tenyLtő szervezet. egy egyesület és 12 előzetesen elismert, elismert termelői csoport működik.
A hús és tejfeldolgozók taglétszáma
50, a 39 élő vágójuh és kecske kereskedő tagjaink éves szinten történő export értékesítése az elmúlt években 827.000 egyed 16.800 nettó tonna mennyiségben.