Környe Község Önkormányzata 2019. November 13. Szerda, Szilvia napja
 

Cím: 2851 Környe, Alkotmány u. 2.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/Kornye_Kozseg
E-mail: pkornye@axelero.hu
Telefon: 34/573-100
Fax: 34/473-140

-
 

KÖRNYE

 

Környe Község Komárom-Esztergom megyében, Tatabánya megyeszékhelytől délnyugatra, öt kilométer távolságban fekszik.

Területe 45 km2, melyhez Környebánya, Szentgyörgypuszta, Tagyospuszta és Irtáspuszta is hozzátartozik. A lakosság létszáma 4611 fő.

 

Az itt előkerült több ezer éves leletek alapján bizonyítható, hogy már a kő-és bronzkorszak idején is éltek községünk területén.

A rómaiak uralma alatt a Kr. u. IV. században fallal és tornyokkal megerősített város volt ezen a vidéken. A népvándorlást követően kétszázötven évig avarok laktak a környéken.

Az okiratok szerint községünket először 1238-ban említik „Kernye” néven, az 1326-27-es és 1383-as oklevelek alapján településünk későbbi elnevezése „villa de Kernye”-ként szerepelt.

gr. Csáky László által telepített református vallású magyarokat gr. Esterházy József a XVIII. Században elűzte, és 1743-45-ben római katolikus vallású németeket telepített Moson megyéből.

A község ekkor készült pecsétjén a „Köves Környe” helységnév szerepelt, miszerint a pecsét elárulja, hogy az itt élő emberek földműveléssel foglalkoztak. (kéve, ekepapucs, kaszapenge)

Az 1757-ben Fellner Jakab tervei alapján készült barokk stílusú templomot tűzvész pusztította el, melynek helyére 1867-ben épült Ybl Miklós tervei szerint a ma is működő romantikus stílusú templom.

 

1887-ben itt alakult meg az első vidéki hitelszövetkezet Koch Adolf plébános vezetésével. Egy évvel később új iskola, plébánia majd óvoda épült.

1896-ban millenniumi emlékkövet állított Környe község, amelyen a „Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát” felirat olvasható.

1902-ben adták át a forgalomnak a Bánhida-Környe-Kisbér-Pápa viszonylatú helyiérdekű vasútvonalat, melyből a második világháború után Környén ágazott ki az oroszlányi szénmedencéhez vezető, és a két új várost összekötő szárnyvonal.

1921-ben a római katolikus templomban emléktáblát állítottak az első világháborúban elesett környei áldozatok emlékére.

Magántulajdonú gyógyszertár és orvosi rendelő is működött már, illetve két évvel később felépült az új községháza, mely a mai napig eredeti funkcióját tölti be.

A nemzetközi elvárásoknak megfelelően 1947. augusztus 27-én Környén is jogtalan kitelepítés történt.

Az 1960-as években új kultúrközpont épült, amely ma „Faluház” néven működik.

1980-ban készült el az új, korszerű épülete az általános iskolának, amely 2001-ben Kisfaludy Mihály egykori tanító, iskolaigazgató nevét vette fel.

Környebányán felújított az önkormányzat egy régi kúriát, amit „erdei iskolaként” illetve „gyermek és ifjúsági üdülőként” üzemeltet.

A nemzetiségi hagyományokat a magyar és német dalkör tagjai ápolják, a táncolni vágyó fiatalok részére Jazz-Balett Tánccsoport, a Szivárvány néptáncegyüttes és a helyi zenekar nyújt szórakozási lehetőséget.

A Kegyeleti Parkban a FIDESZ kopjafát és emléktáblát állított az 1848-49-es és az 1956-os forradalom emlékére.

Honfoglalásunk 1100. éves évfordulója alkalmából a tóparti sétányon Árpád-emlékművet avattunk.

A Les-hegyi szőlősgazdák példás összefogását Szent Orbán faragott tölgyfaszobra bizonyítja.

2000-ben államalapításunk ezeréves évfordulója alkalmából „Millenniumi kopjafát” állított a község.

A helyi munkalehetőségeket a helyi nagyvállalatok mellett elsősorban a Tatabánya – Környe Ipari Parkban napjainkban növekvő gyárépületek fogják megteremteni.

Jelentős gazdasági szerepet töltenek be községünkben a helyi vállalkozók is.

A község infrastrukturális ellátottságát tekintve 1994-95-ben kiépült a szennyvízcsatorna- és a vezetékes földgázhálózat; a tóparti sétány kialakítása után 1999-2002 közötti időszakban korszerűsítettük községünk főutcáját is.

A rendszerváltás után Agráripari Részvénytársasággá vált és privatizált mezőgazdasági üzem megkezdte a helyi tó rekonstrukcióját, melyet később az önkormányzat megvásárolt és helyreállította falu központjában elterülő, nagy kiterjedésű horgásztavat. (1996-97)

A környei lakosok számára a helyi horgászegyesület sporthorgászati lehetőséget teremt. A község jó közlekedési és infrastrukturális lehetőségeivel kellemes és tartalmas időtöltést biztosít az ide látogatók számára.