Agroméra Mg. ZRt. 2020. Április 9. Csütörtök, Erhard napja
 

Cím: 2659 Érsekvadkert, Központi telep hrsz: 0236/3
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/agromera_mg_zrt
E-mail: -
Telefon: 35/340-025, 30/249-0105
Fax: 35/341-107

-
 
Holman József elnök-vezérigazgató
AGROMÉRA MEZŐGAZDASÁGI zRt.

A ma már jó nevű zRt., az 1993-tói működő Érsek¬vadkerti Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet tel¬jes átalakulásával jött létre, 2000 tavaszán. Az alapítói vagyon 138 millió forint, 517 alapító, volt szövetkezeti tag és külső üzletrész-tulajdonos üzletrészének névér¬téken átváltott részvénye, amelyek között megkülön¬böztetést nem tettek. A zRt az elindított tőkésítési fo¬lyamat továbbfejlődésének biztosított új terepet. Me¬nedzsmentje stratégiájában jelentős méretnagyságú termelési potenciál elérését, a kapacitások legmoder¬nebb technikával, technológiával való feltőkésítését, és a megtermelt termékekkel, saját nyereségkockázatára történő kereskedést jelölte a „főcsapás irányának". E célok realitását a zRt. eredményei visszaigazolták, nap¬jainkra Nógrád megye legnagyobb mezőgazdasági üze¬mévé fejlődött. Művelt területe 5428 ha, amelyből 3861 ha szántó, 1134 ha erdő, 433 ha gyep. A cég ve¬zető főágazata a növénytermesztés, melyen belül elkü¬lönül a vetőmag, az ipari növények és a takarmányok termesztése. Integrációs tevékenységet folytat a kör¬nyezetében működő mezőgazdasági kistermelők, őster¬melők, vállalkozók körében. Állattenyésztését teljes mértékben tejtermelő tehenészetre specializálta (500 tehén, 1200 szarvasmarha, 5 millió kg tejkvóta). A mű¬szaki szolgáltatató főágazat biztosítja a termeléshez szükséges technikai eszközszükségletet, igény esetén gépi és műhelyszolgáltatásokat végez. Az erdő-vadgaz¬dálkodási főágazat hagyományos erdőművelést folytat, üzleti alapon vadgazdálkodási és vadászati tevékenysé¬get végez. A cég mintegy száz dolgozójával a település legnagyobb munkáltatója. A menedzsment filozófiája: a körültekintően kidolgozott, reális, hosszú távú straté¬gia, amelyet magasan kvalifikált, mennyiségi és minősé¬gi teljesítményre képes, jól megfizetett munkatársak¬kal, következetesen kíván végrehajtani. Ehhez biztosítja a feltételeket: a műszaki-gazdasági háttértől kezdve, a törvényes anyagi és szociális-jóléti juttatásokon keresz¬tül, a munkahelyi biztonság és komfortérzés megte¬remtéséig. Az AGROMÉRA zRt, rendelkezik HCCP minő¬ségbiztosítási rendszerrel, pályázati tevékenysége rendkívül eredményes, kapcsolatrendszere jól működő, széleskörű támogatói tevékenysége humánus. A me¬nedzsment a közelebbi és távolabbi jövőt illetően, biza¬kodó: egy erős, technikailag jó felszerelt, financiálisan megalapozott, megújulásra mindig képes gazdaságot épít, képzett, jól megfizetett munkatársakkal, hitelt bíró közösséggel.
 
Képek:

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
7.  8.  9.  10.  11.  12.