Csurgónagymarton Önkormányzati Hivatal 2019. November 19. Kedd, Erzsébet napja
 

Cím: 8840 Csurgó, Petőfi u. 47.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/csurgonagymarton
E-mail: telehaz@enternet.hu
Telefon: 82/471-409, 82/471-390
Fax: 82/471-409

 
Csurgónagymarton

A település bemutatása

Településünk belső-Somogyban, Nagykanizsától 25 km-re, a horvát határ közelében fekvő, 220 lakosú kisközség. A Zalai- ás Somogyi-dombság találkozásánál a völgykatlanban, erdőkkel — mezőkkel — szőlőhegyekkel, a faluszéleken halastavakkal, sankoló-tóval megáldott település, mely az idelátogatók szerint térségünk „gyöngyszeme”.
A település inhiastruktúráia a vezetékes gáz kivételével, teljes. hisz telefonnal, vezetékes ivóvízzel és szennyvízcsatornával ellátott. Szilárd burkolatú útjai, csapadékvíz elvezető rendszere kiépített.
Turisztikai látnivalók
- Nagykanizsa — Iharosberény — Iharosi útvonalról bekötőút vezet a településről É-i irányban fekvő Gávi Erddszházhoz. az Awies-laki Vadászházhoz ás az országosan is egyedülálló Arborétumhoz. ahol száznál is több fenyőfaj található ás ‘7 halastó vesz körül.
- Déli irányban húzódik a Sankoló-tó, mely gazdag élővilágával, természeti környezetével. A szólőhegyi dombok alatt csillogó víztükör a horgászok kedvenc helye lett.
- A falu Millenniumi Darkia a 2000. évben átadott emlékhelyekkel (Török Bálintné Pemfiinger Katalin különleges történelmi virágoskertje, a falu tanítóinak állított emlékfal), ás az országosan egyedülálló
• „kakas-figurás” csobogójával, játszóterável az iúság kedvelt pihenőhelye.
- KözösséRi 1-láz: 1 995-ben került átadásra a szintes, többfunkciós épület, melyben helyet kapott a Hagyományőrző szoba melyet a helyi Egyesület hozott létre ás gondoz. Két szobor díszíti a Házhoz tartozó teret, egyik falunk parasztköltőjének - Dávid Jánosnak, a másik a Gyöngyösbokréta Kulturális Mozgalomnak állít emléket.
- A dombtetőn áll a település 1847-ben épült műemlék iellegű református temoloma. A templomlápcső melletti virágszőnyegen jut fel a látogató az Isten Házába. A templomkertben fenyőfák hűvösében áll a Hősök Emlékműve. A sirkert szobor falán márványtáblába vésve a település volt költőjének sorai olvashatók.
- Az ÓMÁGI falurész elnevezásének a török időkre visszanyúló szálai vannak. Az I 500-as években a település legmagasabb pontján vertek tanyát a törökök, akik almáskertet telepítettek ide. Az alma — falusi nyelven „óma” — illetve sz alniaágból ered az Ómág elnevezés. Ez időben hozta létre Török Bálintné híres virágoskertjét, melyben virágként a liliom volt a legjellemzőbb, de Itleg gyógynövényeket termesztett ás ezt a szegények gyógyítására használta fel. Az óriási kert része volt a település mai helye, parkunkban ezért Is áll az emlékhely.
Szol2áltatások:
- Az Ómági falurész legmagasabb pontján üzemel az Ómá2i Panzió. mely 5 szobával (mindegyikhez zuhanyzó-illemhely), 60 ros átteremmel, 4 bokszos istállóval, szolgáltatásaival várja a nyugalom, a természet kedvelőit. A panziótól É-i irányban található a Makóczi-erdő természetvédelmi területe, valamint a Jánoska-hegyi 400 éves őstölös.
- A Közösségi Ház ad helyet a Telelt szolgáltatásnak, valamint a helyi Könvvtárnak is. A közel 3000 kötetes könyvtárban a tanuló diák megtalálja a szükséges olvasniányokat, de minden korosztályra gondoltunk a könyvek beszerzésekor. Az igényesség ás a sokszínűség jellemzi könyvállományunkat.
- Az Önkormányzat palackos Gázcsere teleoet ás Fodrászüzletet üzemeltet lakossági megelégedettséggel.
- Magánvállalkozó üzemeltetésében VeRves-diszkont üzlet áll a vásárlók rendelkezésére (élelmiszer, zöldség-, vegyi áru, illatszer stb.)
A helyi Önkormányzat településrendezési - szerkezeti terve az Omági falurészen lakóövezet kialakítását határozta el. A kialakítandó lakótelkekhez az inhistruktúra könnyen kialakítható rákötésekkel. A megvalósításhoz várunk befektetőket.
A telenülés vállalkozói szerkezete:
Működő vállalkozások:
- Baromfi feldolgozó üzem
- Nagy létszámú EU-s technikával üzemelő sertéshizlalda telep.
Jellemzően a mezőgazdaságra, több őstermelő végez: karácsonvfa teleDitési. málna — szőlő — vümölcstermesztési tevékenységet. A település vezetése középtávú tervében vümölcsfeldolgozó üzem létrehozását tervezte el, melyhez befektetőket vár.
Egy % családi gazdaságként juhtenyésztéssel foglalkozik.
Településünk tagja a csurgói Többcélú Társulásnak. A közös feladatellátás, a közös fejlesztési elképzelések a 18 tagönkormányzatot egy csokorba fűzi.
Legnagyobb közös projekt-tervünk: a Népmese Vidék létrehozása — mely növelné a népességmegtartó erőt, a foglalkoztatás bővítését, az oktatás ás a kultúra színvonalát, az élhető vidéki élet minőségét.
Fontos információk

Közjegyzőség: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2
tel: 0682/471-388
Polármesteri Hivatal: 8840 Csurgónagymarton, Petőfi u. 47.
tel. - fax: 0682/471-409
0670/9423652
E-mail: telehaz@enternet.hu
tevékenysége: közigazgatási — államigazgatási szolgáltatások
Civil szervezet: Csurgónagymartonért — Somogyért Egyesület, mely a település kulturális életének mozgatórugója, rendezvényeinket szervezi ős koordinálja. Az Egyesület keretein belül működik a Gyöngyösbokréta Ifjúsági Néptánccsoport.
Aktuális pályázata: AVOP - LEADER program Népmesevidék Létrehozása
ezen belül: településünkön meseudvar kialakítása.
Főbb rendezvényeink:
Első ízben: 2007 június(amennyiben nyerni fog Egyesületünk pályázata) Népmese Szújátszó verseny a helyi ÓMÁGI PANZ1Ó meseligetében, kirakodó vásárral, egyéb programokkal egybekötve.
Minden évben augusztus 20.-a előtti vasárnap búcsú — hagyományos “kakasos” programokkal.


 
Képek:

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
7.  8.  9.  10.  11.  12.