DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. 2022. Augusztus 8. Hétfő, László napja
 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/deponia
E-mail: deponia@mail.datatrans.hu
Telefon: 22/507-419
Fax: 22/507-420

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEINK:

 

Ø        LAKOSSÁGI, KÖZÜLETI, IPARI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Székesfehérvár és Mór városában illetve 24 környező településen (összesen 160 ezer lakos) a települési szilárd hulladékok gyűjtését, elszállítását közszolgáltatás formájában, járatterv szerint látjuk el. Éves szinten kb. 400.000 m3 kommunális jellegű hulladék kerül begyűjtésre a lakosságtól illetve az intézményektől. Emellett évi rendszerességgel lomtalanítást, zöldhulladék-gyűjtést is szervezünk a szolgáltatási területen.

A lakosság környezetszemléletű tudat-formálását célozva Székesfehérváron hulladékudvart üzemeltetünk egész hetes nyitvatartással, ahol a feleslegessé vált tárgyak elhelyezésén kívül haszonanyag (papír, fém, műanyag, üveg) illetve veszélyes hulladék elhelyezésre is lehetőség van.

A lakossági szelektív hulladékgyűjtés keretein belül a Depónia Kft. Székesfehérváron 52 db, a vidéki településeken és a Velencei-tó környékén 31 db gyűjtőszigetet üzemeltetünk, emellett speciális újságpapír-gyűjtő konténerek szolgálják a lakossági igényeket.

A szolgáltatási területen levő ipari és kereskedelmi cégek kommunális és ipari hulladékának konténerben való elszállítását szerződéses és eseti jelleggel végezzük. Emellett kihasználva azt, hogy a cégek a törvényi szabályozásnak megfelelően a szelektivitást már szervezeten belül megvalósítják, a haszonanyagok begyűjtését is elvégezzük, így komplex szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek.

Szolgáltatásaink igénybe vételéhez mind a lakosság, mind az ipari cégek részére edényzetet biztosítunk bérlet illetve értékesítés formájában.

A szállítási tevékenység hatékonyságát diszpécserszolgálat illetve GPS rendszer segíti.

 

Ø        HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS

Társaságunk az Európai Uniós követelményeknek és az életben lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelő hulladékkezelési és lerakási rendszert vezetett be illetve jelenleg is üzemeltet, hiszen a hulladék hagyományos módon történő lerakása helyett előtérbe került a hulladék minél magasabb fokú feldolgozása (hulladék-szelektálás, komposztálás, hasznosítás).

A zöldhulladék kezelésére a hulladéklerakó területén komposztáló telepet létesítettünk. Végtermékként éves szinten mintegy 4-5000 m3 jó minőségű komposztot állítunk elő, melynek forgalmazására társaságunk engedélyt kapott.

 

Társaságunk 2004. óta egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

 

Ø        HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A lerakóból visszagyűjtött, a lakosságtól szelektíven gyűjtött illetve az ipari cégektől elszállított csomagolóanyagokat a lerakó területén működő előkezelő műben fogadjuk, ahol a szükséges kezelést, válogatást, bálázást kézi erővel és automata bálázógéppel végezzük.

A hulladéklerakó területén veszélyes hulladékok fogadását biztosító gyűjtőudvar működik, amely 15 féle veszélyes hulladék-fajta gyűjtésére, tárolására ad lehetőséget.

 

Ø        KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS, VÁROSÜZEMELTETÉS

Társaságunk városüzemeltetési feladatokat is végez:

-          burkolatjavítás, kátyúzás Székesfehérvár közigazgatási területén, a város kezelésében levő szilárd burkolatú úthálózaton,

-          Székesfehérvár köztisztasági feladatainak ellátása (gépi- és kézi úttisztítás, burkolat-locsolás, buszvárók takarítása, járdaseprés, csikkgyűjtő ürítés),

-          Székesfehérvár közútjainak, köztereinek téli síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatai,

-          egyedi megrendelések teljesítése (kapubejárók, járdák építése).