Gyömrő Városi Könyvtár 2021. Október 18. Hétfő, Lukács napja
 

Cím: 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 43.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/gyomro_varosi_konyvtar
E-mail: gyomro-konyvtar@freemail.hu
Telefon: 29/331-174
Fax: -

-
 
Könyvtárunkról röviden
Gyűjteményünket minden magyar ill. külföldi állampolgár helyben használhatja és az általános tájékoztatás keretében felvilágosítást kérhet a könyvtár szolgáltatásairól. Ezen alapszolgáltatások ingyenesek.
Fentieken kívüli szolgáltatásaink a könyvtárba történő beiratkozással, térítéssel vehetők igénybe. (pl.: egy órás internet használati lehetőség)
Könyvtárunk állományáról:
Gyűjteményünk 35.000 kötetből áll, a szépirodalomtól, a gyermekkönyveken át, a szakirodalom különböző témaköréig. Ezen kívül számos folyóirat (napilap) is elérhető és helyben használható.

Beiratkozási díjak:
Felnőttek: 600 Ft
Diákoknak: 300 Ft
Nyugdíjasoknak: 300 Ft, mely adott tárgyévre szól.

Kölcsönzési rend:
Olvasóink a beiratkozás után 8 db dokumentumot kölcsönözhetnek, melyek kölcsönzési ideje: 3 hét. Ezentúl lehetőség van hosszabbításra, melyet személyesen vagy telefonon is elfogadunk.(29/331-174)
A lejárati időn túl visszahozott könyvek után késedelmi díjat számolunk fel, melynek mértéke 50 Ft, amely a késés arányában növekedhet!
Ha a gyűjteményünkben nem található meg az Ön által keresett dokumentum, lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre is.
Bővebben merítve a könyvtárhasználati szabályzatunkból miniweb oldalra:
A Városi Könyvtár H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y Z A T A
1. A könyvtár használói:
A Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden személy, aki a Könyvtár használói közé regisztráltatja, és ezzel a könyvtárhasználat szabályainak betartására kötelezi magát, valamint a Könyvtár Használati Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el, a kölcsönzéshez olvasói jogviszonyt létesít, melynek során olvasójegyet igényel.
A Könyvtár a kölcsönzésre létesített olvasói jogviszony esetére beiratkozási díjat állapít meg, melynek megfizetése során sorszámmal ellátott olvasójegyet állít ki.
2. A könyvtárhasználat módja:
A könyvtárhasználat minden esetben látogató jeggyel, illetve olvasójeggyel történhet.
Látogatói jogviszony: Látogatói jogviszonyt létesíthet minden, a Könyvtár gyűjteménye iránt érdeklődő magyar állampolgár, illetve útlevéllel rendelkező külföldi állampolgár könyvtárhasználó. A Látogatót az alábbi szolgáltatások illetik meg:
• -helyben olvasás,
• -olvasóterem használat,
• -információk kérése a könyvtárosoktól a könyvtárról és a könyvtári szolgáltatásokról,
• -tájékozódás más könyvtárak szolgáltatásairól,
Reprográfiai (fénymásolási) szolgáltatást vehet igénybe annak díjtételei szerint, Látogató számára a könyvtárhasználat ingyenes.
Beiratkozott olvasói jogviszony : Beiratkozott olvasói jogviszonyt létesíthet minden olyan a fentiekben felsorolt magyar állampolgár, illetve útlevéllel, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár könyvtárhasználó, aki a látogatókat megillető könyvtári szolgáltatásokon túl a Könyvtár egyéb szolgáltatásait is igénybe kívánja venni.A gyermekkönyvtári részleg használata ingyenes.A beiratkozott olvasó a beiratkozással egyidejűleg beiratkozási díjat köteles fizetni.

Beiratkozási díj :
Felnőtteknek : 600,-Ft/év
Gyerekeknek (16 év alatt): ingyenes
Diákoknak (16 év felett): 300,-Ft/év
Nyugdíjasoknak (70 év alatt): 300,-Ft/év
Nyugdíjasoknak (70 év felett): ingyenes

Pedagógusok, közgyűjteményi dolgozóknak, GYED-en, GYES-en lévő kismamáknak, munka keresőknek: ingyenes
Sokgyermekes (3 vagy ennél több gyermeket nevelő) családok szintén mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. Elveszett olvasójegy pótlása: 100 Ft/db.
Könyvtárunkban minden 15. életévét betöltött személy számára hozzáférhető az Internet használat. Feltétel: érvényes regisztrációval rendelkezzen az adott tárgyévre. A könyvtár helytörténeti gyűjteménye Gyömrő életével, lakóival, a várossal kapcsolatos hasznos információkkal, adatokkal áll az érdeklődők rendelkezésére!
Gyömrő Városi könyvtár
2230 Gyömrő, Táncsics M. út 43. .: 29/331-174

www.gyomro.hu/kozintezmenyek/művelődés almenü
e-mail: konyvtar@gyomro.hu; gyomro-konyvtar@freemail.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 9 - 18 00
Szerda: 9 - 17 00
Csütörtök: 9 - 17 00
Péntek: 9 - 17 00
Szombat: 9 – 12 00

Köszönve segítő munkájuk, üdvüzlettel: Szótér Andrea, könyvtárvezető

Gyömrő, 2009. február 2.