Hernádszentandrás Község Önkormányzata 2021. Október 18. Hétfő, Lukács napja
 

Cím: 3852 Hernádszentandrás, Fő út 41.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/hernadszentandras
E-mail: hszaonk@t-online.hu
Telefon: 46/456-201, 70/379-4568
Fax: -

 
Hernádszentandrás 2007-ben

Hernádszentandrás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Hernád-völgyének déli részén, a Hernád-folyó és a Bársonyos-csatorna által határolt területén – Miskolctól mintegy 40 kilométerre, Encs városától 8 kilométerre – található.

Hernádszentandráson - összegezve az elmúlt másfél évtized eredményeit - három köztisztviselő foglalkoztatásával működik a Polgármesteri Hivatal.
Számos egyéb közéleti tevékenységén túl a lakosság minden tagja számára a számítógép és az internet használatának lehetőségét biztosító Teleházat, az évről-évre több száz könyvvel gazdagodó, sokak által látogatott Könyvtárat, és a nappali szociális ellátást, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést megvalósító Gondozási Központot fogja össze és működteti a Hernádszentandrási Szociális és Közcélú Szolgálat.
Az infrastrukturális beruházások mindegyike - ivóvíz, telefon, gáz, szennyvíz - megvalósult a községben, s a kábeltelevízió hálózatának kiépítése is befejeződött.
Ináncs Község Önkormányzatával közösen a helyi önkormányzat társulásban működteti jelenleg az óvodát, mely évről-évre teljes kihasználtsággal, 22-25 gyermekkel végzi nevelő munkáját a négy fős személyzet foglalkoztatása mellett.
Az általános iskolai ellátást a szülők döntése alapján a gyerekek a szomszédos Ináncson vagy Encsen vehetik igénybe, a középfokú oktatási intézmények pedig legközelebb Encsen, illetőleg Szikszón találhatóak.
A hernádszentandrási Orvosi Rendelőben hetente egyszer rendel a körzeti orvos, a hét többi napján pedig a szomszédos Ináncson, a szakellátásokat tekintve pedig a mintegy nyolc kilométerre lévő Encsen, illetve a közel húsz kilométerre található Szikszón fogadják a helyi betegeket. Az orvosi ügyelet szintén működik a községben, a helyben felírt recepteket pedig a Falugondnoki Szolgálat segítségével váltják ki a rászoruló és különösképpen az idősebb lakosok számára.
A helyi Posta intézményének 2003. évben történő megszüntetése után a Mobil Posta vette át a szolgáltatás biztosítását.
A 2005. év nyarán épült Sportpálya a település központjában várja a mozogni és kikapcsolódni vágyókat, mely lehetőséget biztosít a futballozáshoz, a kosárlabdázáshoz, és más szabadtéri sporttevékenységekhez egyaránt.
A Művelődési Ház, illetőleg az Iskola épülete és udvara ad otthont rendszeresen a községi rendezvényeknek, találkozóknak, bemutatóknak.
Hernádszentandráson két vegyesbolt és egy italbolt biztosítja a lakosok mindennapi ellátását.

A 2007. január 1-i adatok alapján Hernádszentandrás lakosainak 60 százaléka nő, 40 százaléka férfi. Az utóbbi évek gyermekvállalásai miatt jelentősen fiatalodott a falu, s mára a 18 év alatti korosztályhoz a helyi népesség mintegy 31 százaléka, 151 fő tartozik. Az aktív korúak 201-en, a nyugdíjasok 129-an voltak 2007. január 1-én. A roma kisebbség aránya a teljes lakossághoz viszonyítva mintegy 40 százalékos, ami 182 főt jelent. A regisztrált munkanélküliek száma az adott év elején 66 fő volt, ami kiugróan magas, hozzávetőleg 33 százalékos munkanélküliséget mutat a községben.

Hernádszentandrás tagja az Encsi Kistérségnek, mely az utóbbi években egyre hatékonyabban képes biztosítani a fejlődés több irányú lehetőségeit.
1997-től testvértelepülési kapcsolatot ápol a hat magyarországi „Szentandrás”, melynek határokon túlra való kiterjesztése folyamatban van, ugyanis további nyolc Szentandrás nevű település található a Kárpát-medencében.

Fejlesztési célok és tervek, fejlesztési irányok

Napjainkban az önkormányzatok saját költségvetésből képtelenek nagyobb beruházásokat megvalósítani. Nagy előrelépést jelent, hogy az Encsi Többcélú Társulás keretei között számos területen valósul meg az együttműködés, valamint a társulások kiépítése (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet, jelzőrendszeres segítségnyújtás, támogató szolgálat, oktatási társulás, iskolás gyermekek szállítása, belső ellenőrzés).
Felértékelődött továbbá a pályázatok, a befektetők, és a szoros partneri kapcsolatok szerepe.
Ez az út ugyanakkor a komoly szakemberek bevonását, a rendszeres és következetes tárgyalásokat, a folyamatos érdekérvényesítést kívánja meg.
A jövő útja tehát nem lehet más, mint a tárgyi fejlesztéseket összekapcsolni a lakosság képzését és foglalkoztatását segítő programokkal, továbbá olyan rendezvények rendszeressé tételével, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy élet és pezsgés legyen Hernádszentandráson.

A következő évek pályázatai és törekvései között mindenképpen szerepet kell hogy kapjanak a közút, valamint a helyi utak és járdák felújításának munkálatai, a felszíni vízelvezető árokrendszer kiépítése.
Táboroztatás, felnőttképzés, szálláshelyek, valamint egy komplex faluközpont kialakításának céljaira egyaránt alkalmas – jelenleg használaton kívüli, 1879-ben épített – egykori népiskola épülete szintén a fejlesztési tervek középpontjában szerepel.
Megfogalmazódott továbbá, hogy létrehozzuk az épület átalakításával az országban egyedülálló Magyar Ünnepek Házát, mely az állami ünnepeken túl bemutatná a helyi ünnepeket, jeles napokat dokumentumokon, népviseleteken, használati tárgyakon, valamint a gasztronómián keresztül.
Ugyancsak komoly értéket nyújthat Hernádszentandrás számára a település központjában lévő sportpálya mellett található egykori községháza épületének sportolást elősegítő öltözővé, klubhelyiséggé történő átalakítása. A falu további parkosításával otthonosabbá és még vonzóbbá tehetjük környezetünket.
A körgát megépítése nyomán a belső oldalon a Kis-Hernád mintegy 1,5 kilométeres szakasza holtággá vált, amely azonban továbbra is forrásokból táplálkozik. Az eltelt 16 év alatt azonban a teljes elhanyagoltság miatt napjainkra a fokozatos iszaposodás és a feltöltődés veszélye fenyegeti. Pályázati források bevonásával és az esetleges befektetőkkel való tárgyalások eredményeképpen rendezetté szeretnénk tenni a medret és a környezetét. Érdemes elgondolkodni ugyanakkor a halászati és az idegenforgalommal összefüggő hasznosításán is.
A meglévő Művelődési Ház fejlesztésével, esetleges tetőtéri beépítésével, valamint a hozzá tartozó terület kihasználásával szintén folytathatni lehet azt a munkát, mely Hernádszentandrás jövőjét hivatott megalapozni.
A környező településekkel, valamint a testvértelepülésekkel összefogva, értékeink kihangsúlyozásával az előbb említettek nem csak a helybeliek számára jelenthetnek majd előrelépést, hanem hosszútávon a falusi turizmus népszerűvé válásához, a térségünk idegenforgalmának fellendüléséhez is vezethetnek.
Ezen folyamatok tehetik ismertebbé Hernádszentandrást, s eredményezhetik azt, hogy olyan kapcsolatok alakuljanak ki, melyek által a jövőben befektetésekről, munkalehetőségekről, fejlesztésekről, aktív kulturális életről lehessen beszélni. Így növekedhet továbbá észrevehető módon a falu megtartó ereje is.
A minél hatékonyabb megvalósítás érdekében a nyilvánosság eszközét is felhasználva próbáljuk meg ismertté tenni elképzeléseinket, rendszeres tárgyalások eredményeként partnereket, befektetőket igyekszünk megnyerni a fejlesztésekhez.
Pályázatok esetén szakmai segítség igénybevételével minden lehetséges forrást meg kívánunk ragadni a fejlesztések érdekében.
 
Képek:

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
7.  8.  9.  10.  11.  12.