Békés Megyei Kőrös-menti Szociális Centrum 2021. Október 18. Hétfő, Lukács napja
 

Cím: 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 3.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/koros_menti_szoc_centrum
E-mail: davidz@korosmentiotthon.hu
Telefon: 68/443-049
Fax: 68/443-049

-
 
A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum (szarvasi központtal) négy telephelyen nyújtja az alábbi szociális szolgáltatásait

• Szarvas (Idősek ápolást-gondozást nyújtó ellátása, hajléktalan személyek ápolást-gondozást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó ellátása)
• Nagyszénás (Idősek ápolást-gondozást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek rehabilitációs otthoni ellátása)
• Magyarbánhegyes (Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó ellátása, fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona)
• Mezőkovácsháza (Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó ellátása)

Az intézmény ellátási területe Békés megye. Fenntartója Békés Megye Képviselő Testülete.
Békés megye felelősséget vállal a rászorulók megsegítéséért, azt több szinten megszervezi, és egymással összehangoltan végzi. A szociális ellátások mindenkor a szükségletek kielégítését szolgálják, ezért a fejlesztésük is folyamatos, kutatásokkal alátámasztott. A fenntartó állandó párbeszédet tart fenn a szolgáltatások minőségi fejlődése miatt.
Küldetésünk:
• A megye lakosainak életkorukból és egészségi állapotukból eredő hátrányainak megelőzése és csökkentése
• Az intézményünkben élő emberek segítése, egészségük megőrzése és javítása,
• Lelki harmóniájuk megteremtése,
• Családi és társas kapcsolataiknak megtartása, hasznos szabadidős tevékenységek biztosítása.
Az idősek méltóságának, jogainak tiszteletben tartása.

Az intézmény az ellátási területén ápolási, gondozási feladatokat lát el, a gondozási szükséglet megállapítása alapján, a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, valamint gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni.Az intézmény szenvedélybetegek rehabilitációs részlegében az ellátás célja, a 18-45 éves kábítószer-, játék-, valamint alkoholfüggők rehabilitációja.
Az intézmény magyarbánhegyesi telephelyén, a fogyatékos személyek ápolását, gondozását látjuk el. Az ápolás és gondozás mellett egyéni fejlesztési és foglalkoztatási terv keretében sokoldalú tevékenység, fejlesztő és szinten tartó foglalkoztatás biztosított, melynek célja, az ellátottak képességeinek fejlesztése, szakmai képzésének elősegítése. Az intézményhez kapcsolódik egy ápoló – gondozó célú lakóotthon Mezőkovácsházán, ahol 9 fő értelmi akadályozott lakónk él 3 segítővel. A normál hétköznapi életvitelhez hasonlóan szervezett az életük. Az intézmény mezőkovácsházi telephelyén pszichiátriai betegek részére nyújtunk, személyes gondoskodás keretében ápolást, gondozást, teljes körű ellátást az igénybevevők részére. Feladatunk: az otthon lakói részére koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő fizikai, egészségügyi és mentális ellátás biztosítása. A lakók képességeihez igazodó célszerű és hasznos tevékenységek megszervezése oly módon, hogy családias légkörben, személyre szabottan történjen a segítségnyújtás.
Az intézmény szolgáltatása, a szenvedélybetegek és hajléktalan személyek, ápolást-gondozást nyújtó ellátása, mely egyéni, kis- és nagycsoportos segítő tevékenységgel járul hozzá az ellátottak társadalmi integrációjához.
 
Képek:

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
7.  8.  9.  10.  11.  12.