Piliny Község Önkormányzata 2019. November 14. Csütörtök, Aliz napja
 

Cím: 3134 Piliny, Losonci út 25.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/piliny_kozseg
E-mail: -
Telefon: 32/459-200, 20/209-4221 Lehoczki Szabolcsné
Fax: -

-
 
Piliny község az Ipoly folyó kelet-nyugati mellékvölgyében, Salgótarján és Balassagyarmat között félúton,a 22.sz. fõútvonal mellett, a 400 méter magas Kõhegy és a 368 méter magas Várhegy tövében, a Pilinyi-patak völgyében fekszik.

A falu története

Múlt-idézõként fontossággal említhetjük a XIX. század végén, illetve a XX. század elején Pilinyben lakó Nyáry család munkássága révén megismert bádeni kultúra emlékanyagát a pilinyi Várhegyrõl. Kiemelkedõ jelentõségû a Piliny-borsósi késõbronzkori urnatemetõ, amelyet a kor anyagi mûveltségének mutatójaként a Börzsöny-Cserhát-Mátra vonaltól északra "pilinyi kultúra" néven regisztrált a tudomány. Emellett ismerünk a Piliny-Sírmány nevû - 207 méter magas - kerek hegy Árpád-kori temetõjének területérõl kelta leleteket is.


A falu gazdasági élete
Piliny a XIV. században a köznemesi falvak közé tartozott. Az 1562-63. évi török kincstári számadás szerint 43 adóköteles házzal rendelkezett. Az 1785-ös összeírás szerint a 77 házas településen 663 lakos élt.1828-ban a falu lakosainak száma: 725 fõ. 1930-ban Piliny lakossága földmûvesekbõl, törpebirtokosokból, bányászokból, gyári munkásokból és napszámosokból tevõdött össze. Az 1949. évi adatok alapján a lakosságszám 846 fõ, az ezredfordulón 681-en élnek a községben, 2006-ban 650-en.

Az 1960-as években sokan elköltöztek a faluból - a lélekszám (a születési és halálozási mutatókat követve) - azóta is folyamatosancsökken.Ennekkövetkeztébentöbbingatlanis megüresedett.
Azutóbbiidõbenazonbankedvezõváltozásoktörténtek.Atelepülésinfrastruktúrájanapjainkra,2002szeptemberétõlteljesenkiépült.

A községet körülölelõ erdõségek – tölgy, cser, bükk, fenyõ - természeti értéke, az itt élõ apró- és nagyvadállomány, a Komravölgyi Víztározó közelsége, amely kitűnő horgászati lehetőséget biztosít. A volt termelõszövetkezet részben üresen álló kül- és
belterületi építményei, a kiépített infrastruktúra összessége eredményezte, hogy többen vásároltak ingatlant (újítják fel az épületeket) Budapestrõl és az ország más részérõl is.


Látnivalók, nevezetességek:
Nógrád megye legrégibb, jelenleg is használt három harangjának egyike, a település római katolikus templomának ékessége. Felirata alapján a kutatók Mohács ideje körüli idõpontra datálják.


Az évekkel ezelõtt felújított katolikus parókia, kápolna kertje, környéke a rekonstrukció óta fogad az ország messze tájairól egyházi vendégeket, csoportokat.

Kikapcsolódás

Szintén lehetõség, hogy az 1770-80-as években épült, majd 1970-ben lebontott Kubinyi kastély helyén emelt építmény (iskolának, szinházteremnek, orvosi rendelõnek ad otthont) futballpályányi füves-bokros udvara - a község szívében - fogadjon hazánk más tájairól idelátogató csoportokat, vendégeket, táborozókat.
Nagy igény mutatkozik a falusi túrizmus kapcsán tájjellegű régi parasztházak vendéglátásra történő átalakítására. E tekintetben az Önkormányzat indította elsőként a 6-8 személy befogadására alkalmas vendégházát, melyhez tartalmas lehetőségeket kínál a pihennivágyóknak. Étkezési lehetõség az év bármely szakában megoldott.


Kirándulás
A hegyekkel, dombokkal, erdõkkel körülölelt, tiszta levegõjû, nyugalmas észak-magyarországi kis településünk várja önt. Akik csendre, nyugalomra vágynak, kedvelik a természetet, hobbijuk a vadászat, horgászat, természetjárás:
LEGYENEK A VENDÉGEINK, JÓ SZÍVVEL VÁRJUK ÖNÖKET!

 
Képek:

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
7.  8.  9.  10.