URD Város és Vidékfejlesztési Kft. 2019. Szeptember 22. Vasárnap, Móric napja
 

Cím: 2064 Csabdi, Szabadság u. 98.
Web: http://www.eutudakozo.hu/miniweb/urd_varos_es_videkfejlesztes
E-mail: urdkft@altavizsla.hu
Telefon: , 30/488-1775
Fax: -

-
 

Az URD Város és Vidékfejlesztési Tanácsadó Kft széles körű szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére

A Magyar és Európai Uniós támogatásokból finanszírozásával megvalósuló pályázatokhoz és projektekhez kapcsolódóan vállalja az alábbi feladatok elvégzését:

1. Pályázati tanácsadás, a pályázati adatlap és dokumentáció összeállítása.

2. A páylázatok előkészítéséhez kapcsolódó kötelező tanulmányok elkészítése
- előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése
- megvalósíthatósági tanulmány készítése
- üzleti terv készítés
- pénzügyi terv és cash flow terv elkészítése
- szükségletfelmérések elkészítése
- kommunikációs stratégia kidolgozása
- fejlesztési stratégia kidolgozása

3. Finanszírozási tanácsadás a pályázatokhoz kapcsolódó önrész saját forrás és hitel igénybevételének optimális tervezése érdekében. Valamint a közbenső és záró kifizetések utófinanszírozása miatt szükséges pénzügyi lehetőségek kidolgozása és megvalósítása.

4. A pályázati dokumentáció beadás előtti jogosultsági, formai és szakmai értékelése, a pályázat támogatás elnyerési esélyének növelése érdekében.

5. Támogatási szerződés megkötésének előkészítése, és a támogatási szerződés módosítások előkészítésében való közreműködés.

6. Projektek teljeskörű lebonyolítási feladatainak ellátása.

7. Projekt előrehaladási jelentések és a projekt záró jelentés elkészítése.

8. Támogatások lehívásához szükséges pénzügyi és forrás lehívási dokumentáció összeállítása.

9. A támogatásból megvalósuló projekt elkülönített pénzügyi nyilvántartásának vezetése.

10. A projekt megvalósítás során a közbeszerzési tevékenységben való közreműködés
 az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítésében való részvétel
 a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, vagy annak adminisztrációs teendőinek ellátása
 a közbeszerzési eljárás utánkövetése.

11. A projektek megvalósítása során az NFÜ által megkövetelt és a kommunikációs tervekben rögzített tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása.

12. A projekt megvalósítás során a helyszíni ellenőrzések során a Kedvezményezett szakértői támogatása.

13. Folyamatos kapcsolattartás a közreműködő Szervezettel, szükség estén az Irányító Hatósággal.

Az URD Város és Vidékfejlesztési Tanácsadó Kft vállalja továbbá:

- Vállalkozások szervezeti átalakításához kapcsolódó tanácsadói, projekt vezetői feladatok ellátását.
- Informatikai biztonsági és Üzletmenet biztonsági folyamatok kidolgozását és bevezetését.
- Üzletbiztonsági folyamatok kialakítását és bevezetését.
- Folyamatba épített és vezetői ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési folyamatok, tevékenységek kialakítását és bevezetését, működtetését