Betlts folyamatban...

gyflkapu

Felhasznlnv:
Jelsz:

Hrek -

Mindent tisztzott a rendrsg: gy vltozik a gyorshajtk brsgolsa Magyarorszgon

2023.05.11

Május 1-jétl már nem vesznek figyelembe hibahatárt a gyorshajtók bírságolásánál. A rendrség tisztázta, pontosan mi változott.

 

Május elsejétl a sebességellenrzéssel érintett járm esetében a jogilag elfogadott sebesség az, amit a hitelesített sebességmér mért. A rendrségnek nincs lehetsége ettl – és az egyes esetekben ezzel járó esetleges felelsségre vonástól sem – eltekinteni.

Az elmúlt években a rendrség által használt eszközök oly mérték technikai fejldésen mentek keresztül, amely mára már nem indokolja a korábban alkalmazott „tréshatárt" a sebességellenrzések során. Ezt a bírói gyakorlat is egyértelmen alátámasztja. A korábbi gyakorlatot a több tíz évvel ezeltt használt eszközök esetleges mérési pontatlanságai miatt alkalmazta a rendrség, hiszen azok esetében – pl. kézbl üzemeltetve – elfordulhatott olyan mérték eltérés, ami ezt indokolta.

A rendrség szerint egy technikai, a mérési eljárásban történt változásról van szó, amely a szabályosan közleked autósok életében nem okoz változást. Szeretnék eloszlatni a korábbi tévhiteket is: más eszközökhöz hasonlóan a sebességmérknek sem volt soha "mérési hibahatáruk." Ez csupán a mérésügyi hatóság által meghatározott követelmény volt.

A rendrség szerint valóban igaz, hogy májustól akár 1 km/h mért sebességtúllépés is szankcionálható. Ha a jármvezett sebességtúllépés miatt megállítják, az intézked rendr dönti el, hogy helyszíni bírságot alkalmaz, vagy szabálysértési feljelentést tesz. Ha úgy ítéli meg, hogy a figyelmeztetés is kiváltja a jármvezetnél a kell hatást, akkor ezt is alkalmazhatja. Az új gyakorlat bevezetését türelmi idszak követi, amelynek során a rendrök elssorban figyelmeztetni fogják a megállított autósokat.

Ha a sebeségtúllépés mértéke akkora, hogy közigazgatási eljárás indítása szükséges (ez 50 km/h sebességhatárig 10 km/h-t, 100 km/h sebességhatárig 15 km/h-t jelent, 100 fölött pedig 20 km/h-t), akkor – ahogyan az eddig is volt – nincs mérlegelési lehetség a szankciók kapcsán. Ekkor a jogszabályban meghatározott mérték bírságot kell kiszabni.

 

Két egyszer példa:

  • Valakit lakott területen belül 52 km/h-s sebességgel bemérnek. Május elseje eltt az 52 km/h mért értékbl levonták a 3 km/h hibahatárt, így a kapott 49 km/h megállapított sebesség alapján nem követett el szabálysértést a jármvezet. Ma – ennél a példánál maradva – a mért sebességen nem változtatnak, ezért a jármvezetvel szemben szabálysértés miatt intézked(het)nek.
  • Valaki autópályán 130 km/h-s megengedett sebességnél 151 km/h-val fut bele a traffipaxba. A 151 km/h sebességbl május eltt levontak három százalékot, igy a megállapított sebesség 146,5 km/h lett. Ez a túllépés (ha nem történt megállítás) korábban nem volt szankcionálható. Májustól viszont a 151 km/h sebességet nem csökkentik, így ez a gyorshajtás már az objektív felelsség alapján bírságolandó (30 ezer forinttal).

Fontos, hogy a május elseje eltti jogsértéseknél a korábbi gyakorlat szerint kell eljárni, senkit sem érhet emiatt hátrány. A rendrség szerint a jármvek sebességmérje nem csal. Ha mégis van minimális eltérés, az mindig „felfelé" tapasztalható, vagyis kicsivel többet mutat az óra, mint a valós sebesség.


vissza