Betlts folyamatban...

gyflkapu

Felhasznlnv:
Jelsz:

Hrek -

Nyrtl bevezethetik az ptmny jog fogalmt a magyar jogrendszerbe

2023.05.16

Még a tavaszi ülésszakban elfogadhatja az Országgylés azt a törvényt, ami bevezeti az építményi jog fogalmát a magyar jogrendszerbe - hangzott el egy keddi háttérbeszélgetésen a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban. Az építményi jog lényege, hogy egy jogi személy legfeljebb 50 évre építési jogot szerezhet egy olyan területen, ami nincsen a birtokában. Erre a legjobb példa, hogy egy irodaépület tetején egy mobilszolgáltató antennákat építhet, ha errl megállapodik az irodaépület tulajdonosával. Az építményi jog természetesen nem írhatja felül a helyi és országos építési szabályokat. A háttérbeszélgetésen az is elhangzott, hogy komoly változások jöhetnek az e-ügyintézés területén is. 

 

A versenyképességi törvénycsomag legfbb eleme, hogy a polgári törvénykönyvet módosítja több ponton - mondta Bogdán Tibor kormánybiztos egy keddi háttérbeszélgetésen. A Ptk. módosításának a lényege, hogy több fontos pontosítást tesz a finanszírozás világában - tette hozzá. Átalakítják a zálogjog finanszírozását, de ez széles tömegeket nem érint. A követeléskezelés területén is lesznek változások - mondta a kormánybiztos. 

Az építményi joggal egy alapveten új jogintézmény jön létre. Németországból indult el a világban az I. világháború alatt, majd a '20-as években került be a magyar jogrendszerbe - mondta Bogdán Tibor. Az 1958-as Ptk.-ban nem szerepelt az építményi jog, de a földhasználati jogban ez megjelent, ahol az építmény tulajdonosát egy másik telken földhasználati jog illette meg. A gyakorlatban sok olyan helyzet van, amikor tartósan elkülönül egymástól a telek tulajdonosa az építmény tulajdonosától - ismertette Bogdán Tibor. Ilyen lehet például egy naperm, vagy éppen egy vízi erm. Az építményi jog egy dologi típusú jog, alapveten forgalomképes dolog, zálogjoggal is terhelhet, és átruházható másra is - tette hozzá.

Az építményi jog nem kötdik egy konkrét személyhez, és határozott idre köthet, maximum 50 évig. Újszersége, hogy nagyon nagy szabadságot ad a feleknek, hogy mire alapítják ezt a jogot - mondta a szakember. 

Bogdán Tibor szerint a legszélsségesebb eset, hogy valaki 50 évig egy telken azt csinál, amit akar. Másik példa, hogy egy irodaépület tetejére szeretne egy mobilszolgáltató cég építményi jogot, hogy ott mondjuk egy antennát építsen. Az építményi joggal megoldható lesz, hogy forgalomképtelen folyókra vízi ermvek épüljenek - hívta fel a figyelmet a miniszteri biztos. Németországban jelenleg például napermveket akarnak építeni az autópályák védsávjába, és ezt az építményi jog lehetségével lehet elérni - mondta a szakember. 

A nemzeti vagyon területén 35 évre lehet építményi jogot létesíteni. Az építményi jog a természetes személyek esetében még nem kerül bevezetésre, hanem csak jogi személyekre, így a nagyberuházók tudják majd kihasználni.  Az építményi jog nem írja felül sem a helyi, sem az országos építési szabályokat. 

 

Még a tavaszi ülésszakon elfogadhatja az Országgylés, így a nyáron hatályba léphet az építményi jog intézménye. 

Zsombolyay Péter Zsombor, gazdasági és vagyonjogi szabályozásért, valamint perképviseletért felels helyettes államtitkár a keddi háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy a versenyképességet növeli, hogy az elektronikus okiratokra vonatkozó szabályok változni fognak, és errl már tárgyal a parlament. Egyre idszerbb lett, hogy meg kellett határozni egy elektronikus ügyirat fogalmat, és ezt fogja pontosítani az új törvényjavaslat.

Az elektronikus digitalizáció a COVID-járvány kitörését követen gyorsult fel. Jövre belép az e-ingatlannyilvántartás, így bizonyos területeken kötelez lesz az elektronikus irathasználat. Mindezek mellett az emberek között tömegessé válik az elektronikus aláírás használata - ismertették. Két-három év alatt el fog oda jutni a közigazgatás, hogy az elektronikus szerzdéskötések és elektronikus aláírások a maihoz képest sokkal szélesebb körben terjednek el. 


vissza